//
חיפוש
כל הקטגוריות
  תפריט Close

  תקנון אתר

  אתר

  אתר OFEKPC  (להלן: "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעלת האתר הינה חברת אופק פי סי  הפצה 1991 בע"מ.

  המכירה באתר מנוהלת על-ידי חברת אופק פי סי  הפצה 1991 בע"מ (להלן "חברת אופק פי סי ").
  פעולה באתר הינה כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.

  כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

  לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השרות של חברת אופק פי סי  באמצעות דואר אלקטרוני 
  (פרטים בצור קשר) או טלפונית בטל` 03-6133344 בימים א`-ה` בין השעות 11:00-15:00. 
  קבלת קהל בחנות בין 09:00-15:00 בלבד ,לא ינתן שרות לקהל הלקוחות מעבר לשעות הנ"ל.
  כתובת משרדי החברה: 
  חברת אופק פי סי  הפצה (1991) בע"מ 
  רח שפירא 35 לוד

  • הזכות להשתתף במכירות הנערכות באתר

  רשאים להשתתף במכירות המבוצעות באתר תושבי ישראל בגיל 18 ומעלה, המחזיקים כדין בכרטיס אשראי ישראלי (מקומי או בינלאומי) תקף. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם, מס` תעודת זהות, כתובת, מס` טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה.

  חברת אופק פי סי  שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

  • שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתתפים

  מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו המלאה. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.
  מטרת מסירת הפרטים האישיים, היא לאפשר לחברת אופק פי סי  לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים. כמו כן נדרשים פרטי כרטיס האשראי של הלקוח על מנת להשלים את העיסקה.

  חברת אופק פי סי  נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגן על פרטיות הגולשים ועל סודיות הנתונים. האתר מאובטח ברמה הגבוהה ביותר ומוגן מפני פריצה בזדון או בשוגג באמצעות טכנולוגיה מתקדמת.

  חברת אופק פי סי  מנהלת מאגר מידע רשום, לפי חוק הגנת הפרטיות, אצל רשם מאגרי מידע. מאגר מידע זה, המאובטח באמצעים המתקדמים ביותר, מכיל את הפרטים הנמסרים על ידי הלקוח בעת ביצוע הרכישה.
  בשום מקרה לא מעבירה חברת אופק פי סי  נתונים, פרטים אישיים או כתובות דואר אלקטרוני לצד שלישי, שלא בהסכמה מפורשת של הלקוח, בכתב ומראש, למעט במקרים הבאים:

  א. פרטי העיסקה מועברים לחברת האשראי לצורך חיוב. 
  ב. שם, כתובת ומס` טלפון של הרוכשים באתר מועברים לחברת השילוח לצורך אספקת המוצרים.


  • מוצרים ושירותים המוצעים למכירה באתר 
  חברת אופק פי סי  תציע לרכישה באתר מוצרים ו/או שירותים בדגמים, סוגים וכמויות כפי שתמצא לנכון, לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי.

  לחברת אופק פי סי  הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את כמות המוצרים ו/או השירותים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

  כל המוצרים המוצעים באתר הם חדשים, באריזתם המקורית, ללא פגם, ונושאים תעודת אחריות מקורית, אלא אם מצוין במפורש אחרת, בכותרת המכירה ו/או בתיאור המוצר.

  התוספות הניתנות כאופציה בחלק מהמוצרים ו/או השירותים המוצעים לרכישה באתר, אינם נכללות במסגרת הצעות הרכישה ו/או סכום המכירה המתייחס למכירה רגילה והן כרוכות בתוספת תשלום מלא.

  החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לספק מוצר מסויים, במידה והמוצר אזל במלאי החברה. במקרה כזה תודיע החברה ללקוח על ביטול העיסקה, ו/או תציע לו מוצר חלופי.


  • המידע הנמסר לגבי המוצרים הנמכרים

  חברת אופק פי סי  עושה כמיטב יכולתה לספק לגולשים באתר, את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית המוצר. ברוב המקרים, הפרטים המפורסמים באתר כוללים את תמונת המוצר, שם היצרן, הדגם, מפרט טכני מלא ככל האפשר, מידות ומשקל המוצר, תקופת האחריות על המוצר והגורם הנותן את האחריות. עם זאת, התמונות המוצגות הינן לצורך המחשה בלבד. ואינן מחייבות את חברת אופק פי סי .

  במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר (לדוגמה – לגבי צבע המוצר), הנתונים בכתב הם המחייבים.
  • מחירים

  המוצרים המשתתפים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד.
  חברת אופק פי סי  שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.
  מחיר המוצרים באתר אינו כולל הובלה לבית הלקוח.

  במקרה של חוסר התאמה בין המחיר ו/או תיאורו של מוצר כפי שמופיע באתר, לבין מחירו ו/או תיאורו, כפי שמופיע בספרי חברת אופק פי סי , יקבע המחיר בספרי חברת אופק פי סי . במקרה זה יהיה הצרכן זכאי לקבלת מלוא התמורה ששולמה עבור המוצר, באם יודיע לחברת אופק פי סי  בכתב על ביטול העיסקה טרם שסופק לו המוצר, או באם יודיע לחברת אופק פי סי  על ביטול העיסקה תוך 14 יום ממועד שסופק לו המוצר, לפי המאוחר ו/או ע"פ תקנון החברה.
  מחירי המוצרים באתר החברה, הינם בשקלים וכוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת.


  •  אופן רכישה רגיל באתר Ofekpc

  במסגרת ביצוע פעולת רכישה של מוצר יהיה על כל מבצע הפעולה להירשם לאתר ולמלא טופס הזמנה, תוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים. מסירת הפרטים המבוקשים הינה תנאי להשתתפות ברכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק.
  המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. אם אינכם מעוניינים בקבלת דואר אלקטרוני אנא פנו לנציג חברת אופק פי סי  לצורך מחיקתכם ממאגר מקבלי הדואר האלקטרוני כאמור.
  פרטי הפעולה באתר ופרטי ההזמנה לרכישת מוצר ו/או שרות באתר לרבות פרטי מבצע הפעולה באתר יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL למחשב עיבוד הנתונים של חברת אופק פי סי  בע"מ.
  עסקת הקנייה תמומש רק לאחר שחברת אופק פי סי  תקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בין החברות.

  באם ירצה בכך, רשאי כל לקוח לאסוף בעצמו את המוצר הנרכש ממשרדי חברת אופק פי סי  ובמקרה כזה לא יהיה מחויב הלקוח בתשלום דמי הובלה. לקוח המעוניין בהובלה לביתו ישלם דמי הובלה, כפי שמצוין בנפרד בטופס ההזמנה.


  אבטחת מידע-קנייה בטוחה

  האתר  מוגן על פי תקן-PCI הבינלאומי, סטנדרט האבטחה המחמיר בעולם לרכישות באינטרנט. השימוש בו מוכתב על ידי חברות האשראי, כנהוג באתרי הקניות המובילים בארה"ב.

  כמה מעקרונות אבטחת המידע באתר:

  דפי הרכישה ופרטי החשבון מוצפנים בפרוטוקול SSL, כך למעשה מוקם ערוץ תקשורת מוצפן בין המשתמש לאתר, אשר מאפשרים העברת פרטי כרטיס אשראי מאובטחת.
  פרטי כרטיסי האשראי אינם נשמרים בשרתי החברה או באתר כלל, והם מועברים כשהם מוצפנים ישירות לסליקה.
  שרתי החברה מבודדים מכל אתר אחר ומאוחסנים במתקנים מאובטחים בהתאם לדרישות המחמירות של תקן ה-PCI.
  החברה עוקבת ומעדכנת את אבטחת מערכותיה בכל עת, תוך עבודה משותפת עם חברות האשראי המובילות.

  אבטחת המידע במערכות החברה עומדת בהצלחה בסריקות חיצוניות הנערכות על ידי חברות מתמחות המוסמכות על ידי PCI Security Standards Council - הגורם הבינלאומי האמון על יישום תקן ה-PCI. 
  על מנת להציע אבטחה ברמה גבוהה זו נדרשים מאיתנו הקצאת משאבים ועלויות משמעותיות, אך זו מהווה בראייתנו מחויבות מתבקשת ללקוחותינו

  • חיובים ותשלומים

  חברת אופק פי סי  תחייב את הלקוח באמצעות כרטיס האשראי שמסר, במחיר המוצר באתר ו/או מחיר אחר שסוכם עימו, ובנוסף בדמי משלוח כמפורט בעמוד המכירה. הלקוח רשאי לבחור במספר תשלומים כמפורט בטבלת התשלומים של המוצר, ובהתאם לתנאים המופיעים בטבלה זו, לרבות תשלום ריביות. הסכום הכולל של ההזמנה ומספר התשלומים שיופיעו בטופס ההזמנה.

  במקרה של פיגור ב- 2 תשלומים או יותר, ו/או ע"פ החלטתה של חברת אופק פי סי , תהא חברת אופק פי סי  או הספק רשאים להעמיד את יתרת התשלומים לפירעון מיידי, ורוכש המוצר ו/או השירות באתר המאחר ו/או מפגר בביצוע התשלומים ו/או כל חלק מהם נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת להעמדת יתרת התשלומים לפירעון מיידי.

  • מועדי אספקה

  מועד אספקת המוצרים המפורט בעמוד המכירה הוא בימי עבודה, הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של המזמין. 
  לחבילות קטנות בדואר רשום המשלוח ,זמן ההספקה הינו עד שיבעה ימי עסקים .
  לחבילות הנישלחות עם שליח בדר"כ חבילות גדולות מעל 2 קילו ,זמן האספקה הינו עד שלושה ימי עסקים (לפעמים יתכנו עיכובים שמעבר לשלשה ימי העסקים,בעיקר לישובים מרוחקים שתדירות השירות לא בכל יום , לבדיקת תדירות השירות לישוב שלך לחץ כאן)


  חברת אופק פי סי  עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות ההובלה.

  במידה שהלקוח מבקש לשנות את הכתובת לאספקה, ובכפוף לאישור בקשה זו ע"י חברת אופק פי סי , ייספרו ימי העבודה מיום אישור בקשת שינוי הכתובת על-ידי חברת אופק פי סי .

  חברת אופק פי סי  לא תהא אחראית לכל איחור באספקת המוצר שאינו בשליטתה. במקרה של איחור באספקה רשאי המזמין לבטל את הזמנתו ולקבל את מלוא כספו בחזרה.

  אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו של הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת באישורה הבלעדי של חברת אופק פי סי  ובהתאם לתנאי חברת המשלוחים מטעם חברת אופק פי סי .

  מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם חברת אופק פי סי , לבצע את משלוח המוצרים לבית הלקוח ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו של הלקוח מכל סיבה שהיא לרבות בשל מיקומו של בית הלקוח ו/או בשל תנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם חברת אופק פי סי , יהיה רשאי הלקוח לאסוף את המוצרים מן הספק ו/או מכל גורם אחר המחזיק במוצרים אך לא יאוחר מחלוף 10 ימים מהודעתה של חברת אופק פי סי  ללקוח.

  • הובלה ומשלוח

  במשלוח ע"י חברת שליחויות השירות כולל הבאת המוצר עד פתח דירתו של הלקוח כולל סבלות למוצרים כבדים עד קומה שלישית (בעבור כל קומה מעל קומה 3 בבנין ללא מעלית יש צורך בתשלום נוסף של50- ש"ח ).

  מסירת המוצר הינה אישית בלבד, קרי לידי המזמין בלבד ובהצגת תעודת זהות של המזמין במעמד המסירה. היה והמזמין אינו מקבל את המוצר באחריותו הבלעדית ליתן ייפוי כוח מטעמו וכן ת"ז שלו למקבל המוצר שהוזמן.
  עקב המצב הביטחוני השורר במדינה, מסרבות חברות ההובלה להוביל מוצרים לישובים מסוימים שהכניסה אליהם כרוכה בסכנת חיים למוביל. במקרים אלה תהיה חברת ההובלה רשאית לתאם עם הלקוח את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר שיהיה מקובל על הלקוח ועל חברת ההובלה ובהודעה מוקדמת לחברת אופק פי סי .

  חברת ההובלה רשאית לדרוש כי בעת מסירת המוצר יהיה נוכח בדירה בעל כרטיס האשראי שביצע את הרכישה, וכי הוא יציג בפני הנהג את תעודת הזהות שלו ו/או כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה.
  במוצרים שערכם מעל 200 ₪ רשאי המוביל לדרוש כי אריזת המוצר תיפתח במעמד המסירה, כדי לוודא כי המוצר הגיע ללא פגם או נזק.

  לקוח המעוניין לקבל לידיו את המוצר באופן עצמאי כאמור לעיל, יסמן זאת במקום המתאים בטופס ההזמנה . כמו כן, על הלקוח לתאם עם הספק בתוך יום עבודה אחד ממועד הודעת הזכייה, את מועד ומקום האיסוף. במקרה של איסוף עצמאי כאמור לעיל, לא יחויב הלקוח בדמי טיפול ומשלוח. לקוח אשר לא יציין את בקשתו להובלה עצמית בדף ההזמנה, לא יוכל לאסוף את המוצר בעצמו מאוחר יותר, ויחויב בדמי הטיפול וההובלה.

  במשלוחים בדואר הלקוח יקבל שובר לתיבת הדואר איתו יש לגשת לסניף הדואר ולאסוף את החבילה.
  מרגע שהחבילה יצאה ממחסני החברה ובידי החברה אסמכתאת מסירה לדואר ,חב' אופק פי סי  מסירה אחריות ממשלוח זה וההתנהלות לגבי משלוח זה מול הדואר תחול על הלקוח.
  משלוחים בדואר מבוטחים ע"י דואר ישראל ומוגבלים להזמנות שערכן עד 400 ש"ח.
  בעת איסוף עצמאי של המוצר ממחסן ספק או ממחסן חברת אופק פי סי , יהיה על הלקוח להציג תעודת זהות וכרטיס אשראי של מבצע ההזמנה. לקוח המבצע איסוף עצמאי של המוצר , יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, אשר יגרם למוצר מרגע שהמוצר הועבר לחזקתו , לרבות נזק אשר נגרם למוצר במהלך הובלת המוצר. 
  איסוף המוצרים מחברת אופק פי סי  הנו בכפוף למלאי הקיים ולאחר אישור ההזמנה.
  כ"כ, לקוח המשנה את כתובתו לקבלת מוצר ו/או מעדיף לקחת המוצר מחברת המשלוחים, חייבת חברת במשלוחים והלקוח עצמו את אישורה של חברת אופק פי סי .

  • אחריות ושרות
  כל המוצרים הנמכרים באתר מסופקים עם חשבונית המהווה תעודת אחריות כדין
  כל המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל של החברות המסחריות המייבאות אותם ו/או המייצרות אותם ו/או המשווקות אותם ו/או המעניקות להם אחריות ושירות, אלא אם צויין אחרת.

  האחריות הבלעדית למוצרים ו/או השירותים, אספקתם, איכותם, טיבם ועמידתם ויכולתם חלה על היצרנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים ובהתאם לתעודות האחריות המצורפת לכל מוצר שיירכש באמצעות האתר ו/או החברה. האחריות היא על כל תקלה טכנית,תפעולית,אך לא על נזק פיזי של מכשירים. המבצעים פעולות באתר מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא להם כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

  האחריות למוצרים המוצעים באתר זה, חלה על ספקי המוצרים, במידה וספק המוצרים הוא חברת אופק פי סי , תחול האחריות על חברת אופק פי סי , וזאת בהתאם לתנאי האחריות המופיעים במודעת המוצר.
  האחריות לאספקתם, ביצועם, איכותם ועמידותם של השירותים המוצעים לרכישה באתר חלה על ספקי השירותים ועליהם בלבד.
  כל מבצע אחריות נוספת: כולל אחריות יצרן מקורית (כגון HP שנה מקורית)+ תוספת אחריות ע"פ מבצע ספציפי במעבדות חברת אופק פי סי . 
  כל מבצע פעולות באתר מצהיר בזאת כי ידוע לו והינו מסכים לכך שהאחריות להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר והדורשים התקנה והרכבה, תחול עליו ועל חשבונו הבלעדי, ואין לו ולא תהיה למבצע הפעולה באתר כל דרישה ו/או טענה כנגד חברת אופק פי סי  ו/או מפעילי האתר ו/או ספקי ומשווקי המוצרים בעניין זה כאמור. בנוסף, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהא כל מבצע פעולה באתר אחראי לתחזוקתו ו/או אחזקתו ו/או לשירות הנדרש למוצר שרכש באתר, למעט אם נקבע במפורש אחרת ובכתב בתנאי רכישת המוצר.
  תעודות אחריות לדוגמא מופיעות בתחתית העמוד.
  הערות:
  1. לא תינתן אחריות כלשהי עבור אוזניות מכל סוג שהוא ע"י החברה \בכפוף לארחיות היצרנים.
  מדיניות פיקסלים שרופים : 
  במקרה של מסכי LCD , מסכי מחשבי כף יד וכל מסך אשר קיימים בו "פיקסלים" שרופים , חברת אופק פי סי  מתחיבת להחלפת המסך במידה ויש מעל 5 פיקסלים שרופים.


  • ביטול רכישה

  1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק). 

  2. ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות . 

  3.ביטול רכישה ע"י לקוח לפני חיוב כרטיס האשראי ולפני משלוח המוצר ללקוח:
  במידה שלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לפני שחוייב כרטיס האשראי, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשרות לקוחות חברת אופק פי סי , או באמצעות דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות, ללא חיוב כלשהו.
  4. ביטול רכישה ע"י הלקוח לאחר חיוב כרטיס האשראי ולפני משלוח המוצר ללקוח:
  במידה והלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שכרטיס האשראי שלו חוייב ולפני משלוח המוצר אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשרות לקוחות חברת אופק פי סי , או באמצעות משלוח דוא"ל. במקרה זה יוחזר לו כספו באמצעות חברת האשראי, בקיזוז דמי ביטול בשיעור של 5% מערך העיסקה או 100 ש"ח הנמוך מביניהם. (למעט מקרים בהם מדובר בהזמנה מיוחדת).
  5.ביטול רכישה ע"י החברה לפני משלוח המוצר ללקוח:
  מובהר בזאת ללקוח, כי במידה ולא סיים את הזמנתו, ולא הכניס את כל הפרטים הנדרשים לשם ביצוע החיוב והמשלוח (לרבות כרטיס אשראי, ת.ז , כתובת וכו') בתוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה, תהא רשאית החברה לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. (למעט מקרים בהם מדובר בהזמנה מיוחדת).

  6. ביטול הזמנה מיוחדת:
  הזמנה מיוחדת הינה הזמנה של מוצר הנרכש בחו"ל ומיובא בהזמנה אישית ללקוח.
  לרבות מחשבים ניידים, מחשבי כף יד, כרטיסים שונים, ציוד תקשורת ועוד. (ניתן לברר בטלפון שירות הלקוחות לגבי מוצרים נוספים הנכללים בסעיף זה).
  ביטול הזמנה מסוג זה כרוך בדמי ביטול מיוחדים בשיעור של 30% מערך העיסקה ובכפוף להחלטת החברה.
  יש להדגיש כי ביטול מסוג זה יהיה הן בכתב והן בהודעה טלפונית למחלקת שירות הלקוחות של החברה.
  • ביטול לאחר משלוח המוצר ללקוח

  חברת אופק פי סי  מבהירה בזאת כי לא ניתן להחזיר מוצר אשר נפתחה אריזתו המקורית ! (לרבות מחשבי כף יד או מוצרים באריזת וואקום החתומים במדבקה) כמו כן, לא ניתן להחזיר אוזניות שנפתחו .
  במידה והלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות יצירת קשר טלפוני עם שרות לקוחות חברת אופק פי סי , תוך 14 יום מיום רכישת המוצר. על הלקוח להחזיר את המוצר סגור וחתום לחברת אופק פי סי  באריזתו המקורית על כל חלקיו.
  יש להדגיש כי עלויות ההובלה וביטוח המוצר בהחזרתו הן באחריותו הבלעדית של הלקוח ואינן באחריותה של חברת אופק פי סי .
  במקרה זה יקבל הלקוח זיכוי לקניה בחנות, בקיזוז דמי ביטול בשיעור 10% מערך העיסקה וכן, במידה שלבקשת הלקוח ההחזרה נעשתה באמצעות שליח מטעם חברת אופק פי סי , יחויב הלקוח גם בעלות המשלוח חזרה.

  במידה שלמוצר המוחזר נגרם נזק כלשהו המוריד מערכו, תהיה חברת אופק פי סי  רשאית לתבוע מהלקוח את דמי הנזק וזאת בנוסף לדמי הביטול ולדמי המשלוח לעיל. לעניין זה, החזרת מוצר תקין כשאריזתו המקורית חסרה ו/או קרועה, תיחשב כנזק למוצר בשיעור מוסכם של 25% ממחירו והלקוח יחוייב בגינו.
  (גם במקרים של אריזות אטומות או פתיחת המדבקה שאוטמת את אריזת מחשבי כף היד) 
  יש להדגיש כי לחברת אופק פי סי  השיקול הבלעדי בקביעת הנזק ובערכו.
  • ביטול החלפה כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר

  על הלקוח לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה והלקוח קיבל מוצר פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לקבל מוצר אחר/חדש במקומו, על-ידי פניה למוקד שירות הלקוחות של חברת אופק פי סי .
  במקרה שהביטול אכן מוצדק מהנימוקים לעיל, ישלח הלקוח את המוצר אל חברת אופק פי סי  ויזוכה במלוא סכום העסקה באמצעות חברת האשראי, למעט עלות המשלוח עבור אספקת המוצר.

  • ביטול מכירה ע"י חברת אופק פי סי  והפסקת פעילות האתר

  בכל מקרה אשר מחמת "כוח עליון" ואירועים התלויים בצד שלישי, בהם נבצר מחברת אופק פי סי  לנהל את האתר כתיקנו ו/או לספק את המוצרים ו/או לעמוד בכל התחייבות אחרת, רשאית חברת אופק פי סי  לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם.
  במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.

  חברת אופק פי סי  שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות כל מבצע ע"פ שיקול דעתה הבלעדי בלבד.

  • שרות לקוחות

  לרשות הגולשים באתר והמזמינים באמצעותו, עומד מוקד שירות הלקוחות של חברת אופק פי סי .
  המוקד מטפל ומסייע בנושאי השימוש באתר, בירורים, שאלות, אספקת מוצרים ותלונות.

  המוקד פעיל בימים ובשעות הבאים:

  ימים א`-ה` משעה 14:00 עד 11:00

  מספרי הטלפון של המוקד: 08-9293594

  ניתן לפנות גם בפקס: 08-9293593


  פניות באמצעות האתר

  בשעות שבהן המוקד אינו פעיל ניתן לפנות למוקד באמצעות עמוד "צור קשר" באתר. 
  הפניות המגיעות בדרך זו מטופלות בעדיפות גבוהה ע"י צוות המוקד.

  חברת אופק פי סי  שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מעת לעת.
  רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

  במקרה של מחלוקת בין הלקוח לבין חברת אופק פי סי , בכל נושא שהוא, לרבות שירות ו/או מוצר זה או אחר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בת"א בלבד.
  .